A 2012/2013-as tanévben az iskolánk az alábbi képzési formákat kínálja

Matematika tagozat
A képzés célja, hogy a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő mértékben, de intenzív módon juthassanak el a matematikai ismeretekhez. Fejlődjön a tanulók absztrakt és szimbolikus kommunikációs képessége, alkotó módon tudják alkalmazni a tudomány eredményeit, és későbbi tanulmányaik során képesek legyenek arra, hogy a szimbolikus nyelvet magasabb szinten is művelni tudják.
Német nemzetiségi tagozat
A tagozat célja, hogy a tanulók intenzív módon tanuljanak német nyelv és irodalmat, ismerjék meg a nemzetiségi hagyományokat, legyenek képesek azok továbbadására. A német nemzetiségű tanulók kettős identitása révén erősödjön a tolerancia, a másság elfogadása. A tagozaton kétnyelvű oktatás folyik. A tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy az érettségivel német felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek, sikeres DSD vizsgát tegyenek. A külföldi kapcsolatok révén a diákok betekintést nyernek az anyaország és a német nyelvterület gazdasági, társadalmi, politikai rendszerébe, kulturális életébe és hétköznapjaiba.
Informatika tagozat
A képzés célja az, hogy az informatika iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok számára kibontakozási lehetőséget nyújtson, illetve azok számára, akik az informatikát intenzíven felhasználó pályára törekednek, a felkészülésben segítséget adjon. A diákok jártasságot szereznek a korszerű informatikai alkalmazások használatában, megtanulják ezeket az eszközöket saját alkotóképességük kibontakoztatására felhasználni. A programozás alapjainak elsajátítása kiváló lehetőséget biztosít a problémamegoldó képesség fejlesztésére.
Kiemelt angol nyelvi képzés
A képzés célja, hogy a már alapfokon megszerzett nyelvtudást emelt óraszámban mélyítse el. Eljuttatja a tanulókat az emelt szintű érettségi követelményeihez/nyelvvizsgához. Megismerteti a tanulókkal az adott nyelvterület történelmi és kulturális értékeit is. A választott második idegen nyelvből is magasabb szintű tudás szerezhető a felsőbb évfolyamokon, melyet az óraszámok optimális elosztása és a homogén csoportbontások tesznek lehetővé.
Arany János Tehetséggondozó Program
Hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók bentlakásos képzése 1 + 4 gimnáziumi évvel. Gimnáziumunk és a Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógusai - az országos programban résztvevő szakértők bevonásával - igyekeznek a tanulók hátrányainak leküzdéséhez maximális segítséget adni. Kiemelten kezeljük az idegen nyelv tanulását, a matematikai ismeretek fejlesztését, ismerkedést az informatika eszközeivel, a kommunikációs képesség és a tanulás tanulását. Az ötéves képzés során a programban támogatjuk legalább egy középfokú nyelvvizsga, az ECDL vizsga valamint a gépjárművezetői engedély megszerzését.