Rövid áttekintés

A Lovassy László Gimnázium Veszprém város legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó János veszprémi püspök.

A piarista tanárok közül többen országos hírű szaktekintélyek voltak, mások Veszprém szellemi életének meghatározó személyiségeiként, tudós tanáraiként tevékenykedtek, mint a múzeumalapító Laczkó Dezső vagy az első veszprémi vízvezetékrendszer tervezője, Bolgár Mihály. A tanítványok közül a legtehetségesebbek a magyar és egyetemes kultúrát is gazdagítva növelték a veszprémi gimnázium hírét. A legismertebbek közülük a Cholnoky fivérek, Batsányi János, Zichy Mihály, Endrődi Sándor, Csikász Imre.

Az iskolát 1948-ban államosították. Az elismert, jó hírű piarista gimnázium államosítása után néhány évig veszprémi Állami Gimnázium néven működött. Lovassy László nevét 1952-ben vette fel.

A mai kor szellemisége, a folyamatos megújulás mellett fontos számunkra a piarista múlt emlékének és hagyományainak gondozása. A jogelőd gimnázium alapításának 300 éves évfordulóját együtt ünnepeltük a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Körével. A rendezvények sokszínűségével is azt kívántuk jelezni, hogy a hagyományok ápolása mellett 21. századi, komplex fejlesztést szolgáló intézmény vagyunk.

Iskolánk leginkább azzal vált országos hírűvé, hogy az itt tanuló fiatalok igen jó eséllyel pályáznak a legkeresettebb egyetemekre, főiskolákra, eredményesen szerepelnek országos tanulmányi versenyeken. A magas színvonalú tanulmányi munka mellett kiemelkedő a Lovassyban a művészeti nevelés és a diák sportélet.

A Helikoni Ünnepségeken, a dunántúli középiskolák legrangosabb művészeti találkozóján mindig résztvevők voltunk, az 1990-es években megújult rendezvényen háromszor nyertük el a Helikoni vándorserleget, mint a legeredményesebben szereplő iskola.

Az iskola 1988 óta tiszta profilú gimnáziumként működik. Korábban mezőgazdasági és gépszerelő, majd közlekedésgépészeti, legutóbb pedig zeneművészeti szakközépiskola tartozott az intézményhez. 1983-tól 2004 augusztusáig felnőtt tagozat működött iskolában.

Képzési kínálatunkban a matematika tagozat 1967 óta, az angol tagozat 1984 óta, az informatika tagozat 1990 óta, míg a német nemzetiségi tagozat 1993 óta szerepel. A 2000/2001-es tanévtől, mint alapító intézmény részt veszünk a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

2004 szeptemberében indítottuk a nyelvi előkészítő évfolyamot a speciális matematika tantervű képzésben, melyet az elkövetkező tanévekben rendre a német nemzetiségi, az informatika és az angol speciális képzések esetén is megtettünk. Így az iskolában minden képzésünk öt évfolyamossá vált.

Az idegen nyelvek közül iskolánkban az alábbiakból választhatnak kettőt a tanulók: angol, német, francia, spanyol, orosz. Az angol nyelv tanulására az iskola minden diákjának lehetősége van.

Tantárgyi szakkörök működnek az iskolában matematikából, történelemből, idegen nyelvekből, biológiából, kémiából, informatikából, magyarból, földrajzból, fizikából, énekből, rajzból, drámajátékból. Ezek jelentős része versenyt előkészítő tehetséggondozó szakkör.

Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvi képzésekre, melyet azzal is segítünk, hogy az intézményben ÖSD vizsgaközpont alakult, és biztosítjuk tanulóink számára a DSD vizsga letételét is.

A kiemelkedő tanulmányi és nevelési munkát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1998-ban Pro Urbe díjjal ismerte el. 2008. évben az iskola elnyerte a Tehetséggondozó középiskola, a Kiváló érettségiztető vizsgahely címet, valamint a Semmelweis Egyetem partneriskolája lett. 2009-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karával, majd 2011-ben a Pannon Egyetem Mérnöki Karával. 2012-ben a Veszprémi Középiskolai Kollégiummal együttműködve megalapítottuk a Lovassy Tehetségpontot, melyet a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kiváló tehetségpontként akkreditált.